Heymen Rodermond Monumenten
Bedrijfsprofiel

 

Bedrijfsprofiel

 

Heymen Rodermond Monumenten (HRM) richt zich op de markt van het historisch erfgoed en is op dit terrein al zo'n 20 jaar actief.

Restauratie; behoud door herontwikkeling:

Bij de keuze van de objecten laat het bedrijf zich leiden door de ambitie een bijdrage te leveren aan het herstel van het monument in stad of dorp terwijl ook restauratie binnen het ruimere kader van landgoed of buitenplaats niet geschuwd wordt. Hierbij wordt herstel van de omringende natuurlandschappelijke en cultuurhistorische waarden gekoppeld aan de restauratie van de opstal; het een wordt niet zonder het ander ter hand genomen. Ofschoon in beginsel de geaardheid van rijks- of gemeentelijk monument het acquisitiebeleid bepaalt, komt het ook voor dat een object wordt gerestaureerd of herontwikkeld waaraan die hoedanigheid niet kleeft maar op zichzelf toch pregnante getuigenis aflegt van een bepaalde architectuur danwel stedenbouwkundig op een markante locatie ligt. Voorts wordt genoemd beleid mede ingezet tot het leveren van een waardevolle bijdrage aan stedenbouwkundige plannen, c.q.situaties en het verbeteren daarvan in de gemeente waarin het object in is gelegen.

Het bedrijf heeft in Nederland en met name in Utrecht een aantal projecten uitgevoerd. Historische gebouwen aan de Maliebaan en de Nieuwe Gracht werden gerestaureerd en voor kantoorgebruik herontwikkeld terwijl in een enkel geval ook een geslaagde symbiose werd verwezenlijkt tussen woon- en kantoorappartementen in één pand. In Amsterdam en Arnhem werden eveneens projecten ontwikkeld. Aan het Gele Rijders Plein in Arnhem is medio 2016 het voormalige ABN AMRO GEBOUW tot circa 60 zogenaamde SEEYOUAPARTMENTS herontwikkeld met commerciële ruimte op de begane grond.

De visie van het bedrijf bij restauratie en renovatie is dat niet alleen een keuze dient te worden gemaakt tussen verschillende bouwstijlen die een gebouw in de loop der tijd kan hebben ondergaan maar dat daarbij ook de voorwaarden dienen te worden geschapen die het object een goede toekomst waarborgen. Hiertoe behoren onder andere een goede exploitatie en een goed beheer. Het bedrijf neemt deze taken doorgaans dan ook zelf ter hand en is daardoor in staat de keuze van de gebruikers zelf te bepalen die immers een zeer belangrijke rol spelen bij een goede instandhouding van een gebouw.

Tot die gebruikers behoren - en tot hun volle tevredenheid - Grolsch, ABNAMRO, advocatenkantoren, bedrijven in de zorgsector en gebruikers van woonappartementen.

Ook is gehuisvest door HRM in Arnhem de bekende Rotterdamse horeca-onderneming Dudok : zij heeft sinds 2003 gekozen voor het kapitale pand van HRM (de voormalige Van Ranzowbank) aan de markt, een initiatief dat in Arnhem grote waardering heeft geoogst.

Het bedrijf wordt geleid door een directeur die zeer veel belang stelt in architectuur, geschiedenis en bouwhistorie en naast een algemene rechtenstudie zijn kandidaats-archeologie heeft behaald.

 

Arnhem 2016

 

Heymen Rodermond Monumenten BV | Menthenbergseweg 2 | 6816 PR Arnhem | T: 026 - 4461069 | E: info@heymenrodermond-monumenten.nl

^
Sluiten
preloader
laden, even geduldannuleren